Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Drs. B.C. van Munster
Secretaris Drs. M.M.V. van der Geest
Penningmeester Drs. R.C.J. van der Werf

Het beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen onkostenvergoeding. Zover mogelijk zullen externe diensten ook prodeo worden ingeschakeld.

Het Beleidsplan

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is het willen waarborgen van een duurzame ondersteuning van de Arkaria Maasai Community ten Oosten van Arusha in Tanzania.

Tot op heden zijn door enkele vrijwilligers gelden bijeengebracht vanuit familie- en serviceclubactiviteiten waarmee een aanzet is gegeven tot het bouwen van een school (educatie) en het aanleggen van een stuwdam om daarmee een waterbekken te vormen (verbetering leefomstandigheden).

Doelstelling

Projectmatige ondersteuning om de leefomstandigheden van de Maasai Gemeenschap Arkaria Village te Tanzania te verbeteren met de focus op Educatie, Medische zorg en Waterhuishouding.

Adres

Secretaris
Witbol 5
6922 HN  Duiven

secretariaat@stichting-maasai-arkaria.nl

Fiscaal nummer

8513.98.212

Financieel verantwoording